כללי

אתר זה (להלן: “האתר”) הוא בבעלותה של חברת גרופי מתנות בע”מ 513635243, בית יהושע (להלן: “החברה”) ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים באתר.

תנאי תקנון זה, בנוסחו כפי שיהיה במועד השימוש ו/או הרכישה, יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. גלישה באתר ו/או רכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר”) מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: “המשתמש”) כי קרא בעיון רב את תנאי התקנון, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, וכי הוא מודע ומסכים להם במלואם.

ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם אנא המנע מלעשות שימוש באתר. תוכל ליצור איתנו קשר במוקד שירות הלקוחות ונשמח לסייע לך בדרכים חלופיות.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הכתוב באתר לבין הוראות התקנון, יגברו הוראות התקנון.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השימוש באתר

ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר למי שעומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

משתמשים בגירים (בני 18 ומעלה) הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות או תאגידים הרשומים כדין בישראל. משתמש קטין או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, מנוע מלבצע רכישות באתר זה. במקרה שיבוצעו רכישות על-ידי קטין או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות, אזי יראו את שימושו באתר כמאושר על-ידי האפוטרופוס.

המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.

הרכישה היא לשימוש אישי ושאינו מסחרי בלבד.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על המשתמש.

החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או במסירת פרטים.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

המכירה באתר היא מכירה של מוצרים שונים, בשיטות מכירה שונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ועד גמר המלאי. בכל מקרה לא יהיה כפל מבצעים.

המשתמש יהיה רשאי לבחור בין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, המשתמש יבחר את הצבע, סוג והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. הנחות ו/או מבצעים המופיעים באתר, יחולו על רכישות שיבוצעו באתר בלבד.

התמונות והצבעים שיוצגו באתר, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות. במקרה של פער בין התמונות ו/או הצבעים לבין תיאור המוצר או המפרט הטכני, יגבר התיאור ו/או המפרט הטכני על התמונות ו/או הצבעים. במקרה בו המוצר אותו קיבל הרוכש אינו תואם לתיאור המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה, השבת המוצר וקבלת הסכום שנגבה ממנו בגין המוצר.

החברה תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים המופיעים באתר, ולהסיר מהאתר מוצרים שלגביהם אזל המלאי.

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים.

במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, דוא”ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן ההזמנה תשלח באמצעות שימוש בשירותי חברת שליחויות כמפורט להלן. לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.

לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות ע”י החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת דוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור ולתנאיה.

יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה ולבין חברת האשראי.

מדיניות הפריסה לתשלומים בעת הרכישה באתר הינה: בכל רכישה בסכום של 300 ₪ ומעלה תינתן אפשרות לפריסה של עד 3 תשלומים לכל היותר.

מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש ו/או תישלח הודעה דוא”ל. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה/המשלוח באתר/מחלקת שירות הלקוחות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

משלוחים ואיסוף עצמי

א. שירות שליחויות עד הבית – שליח ייצור עמך קשר בכדי לתאם הגעה לכתובת שנקבעה, בין השעות 8:00-19:00.
המשלוח בעלות 30 ש”ח שנוספים להזמנה. בהזמנות מעל 300 ש”ח – בחינם.
ב. לאיסוף עצמי ללא עלות נוספת – הלקוח יקבל הודעה לאיסוף מאזור בית יהושוע ברגע שההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף. בדר”כ לאחר 3 ימי עסקים.

מסירת פרטים על ידי המשתמש

על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, כתובת דוא”ל, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר נובעים מפעילותו באתר, לרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, יאגרו באתר המידע של החברה. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין ומדיניות הפרטיות של החברה.

ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה. כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה באתר.

החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, מובהר וידוע למשתמש כי החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לנזק כלשהו עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של החברה לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, התוכן המופיע באתר, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי נתונים, פרטי מוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, למכור, לשווק או לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

אין להציג את האתר בתוך מסגת (FRAME) גלויה או סמויה ואין לקשר עמודים המצויים בתוכו (קישור עומק), אלא לעמוד הבית בלבד. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה.

אין להציג תכנים מהאתר בדרך כלשהי – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

שונות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה כלשהיא.

החברה לא תהיה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

החברה תהיה רשאית לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדית

התקנון הרלוונטי הוא התקנון שיהיה בתוקף בעת השימוש באתר.

תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין.

יצירת קשר

שרות לקוחות החברה עומד לרשותכם בכל עניין, שאלה או הבהרה. ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון 055-3056332 בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00 או בדוא”ל contact@groopyshop.co.il